ZuidOostZorg zoekt vrijwilligers

Opsterland

(Geplaatst 02-10-2022)

Welkom vrijwilliger !!

Wat fijn dat je geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij ZuidOostZorg. Laten we ons eerst even aan je voorstellen, want wie is ZuidOostZorg? Wij zijn een vooruitstrevende zorgorganisatie met 14 locaties in Zuidoost Friesland en in Dokkum. Het is onze visie om een wereld te creëren waarin iedereen waardig en op eigen wijze ouder kan en mag worden. Samen met ruim 2500 medewerkers en 1000 vrijwilligers bouwen we elke dag aan een stukje van de toekomst. Want weet jij hoe de zorg er in 2040 uit komt te zien? Wij innoveren met aandacht, om ervoor te kunnen zorgen dat huidige en toekomstige generaties ouderen kunnen vertrouwen op de best mogelijke zorg.

In gemeente Opsterland hebben wij als organisatie de volgende locaties: Woonzorgcentrum De Miente en verpleeghuis Voltawerk in Gorredijk, verpleeghuis Ikenhiem en dagbesteding Boekehiem in Beetsterzwaag, woonzorgcentrum De Lijte en verpleeghuis Lijtehiem in Ureterp, daarnaast bieden wij zorg thuis in verschillende regio’s.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage in de dagelijkse omgang met de cliënten. Zonder de inzet van vrijwilligers krijgt welzijn een andere betekenis. Vrijwilligers zijn onmisbaar en maken integraal onderdeel uit van ZuidOostZorg. De inzet en betrokkenheid die door vrijwilligers dag in dag uit worden getoond is van grote waarde, ook omdat zij het verschil kunnen maken. Vrijwilligers spelen hierin samen met de professionals een zeer belangrijke verbindende en faciliterende rol. Vrijwilligers ondersteunen de professionals door extra tijd en aandacht aan de cliënten te geven en door present te zijn, waarbij de professional altijd verantwoordelijk blijft voor de zorg aan de cliënt.

In samenwerking zit de kracht en kunnen we elkaar versterken.

We streven naar een optimale inzet van de vrijwilliger die bijdraagt aan tevredenheid en het leef- en werkplezier van zowel de cliënt als vrijwilliger.

Bij ZuidOostZorg doen we het samen en dat geeft ons de kans om morgen beter te zijn dan vandaag. Wil jij hier ook graag een steentje aan bijdragen? Of wil je horen wat voor mogelijkheden er zijn voor je om vrijwilligerswerk te doen.

Neem dan contact op met…

Corrie de Vries,

Coördinator Vrijwillige Inzet regio Opsterland & Noord Oost Friesland(Dokkum)

E-mail:              c.devries@zuidoostzorg.nl 

Website:           www.zuidoostzorg.nl 

Mobiel:              06-23461672