Romte foar talint

Gemeente Opsterland heeft in het najaar van 2018 een aantal partijen gevraagd om hun visie te geven op ‘vrijwilligersbemiddeling’. Tot 1 januari 2019 bestond vrijwilligersbemiddeling met name uit een website met een vrijwilligersvacaturebank. De gemeente wilde graag een wat meer dynamische aanpak waarbij verbinding werd gelegd met de dorpen. Het visie van Code Hans voldeed het beste aan het wensenpakket. De gemeente heeft Code Hans gevraagd een traject van in eerste instantie twee jaar te starten.

Onder de titel ‘Romte Foar Talint’ zijn we daarmee in begin dit jaar van start gegaan. Romte Foar Talint biedt nog steeds een plek voor vrijwilligersvacatures en voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Je kunt daarvoor gebruik maken van ons prikbord.

Daarnaast starten we projecten in de dorpen, samen met inwoners en organisaties uit die dorpen. Geen projecten die wij achter het bureau hebben verzonnen, maar ‘leefbaarheidsprojecten’ rond thema’s die uit het dorp zelf komen en die aansluiten bij wat in het dorp leeft. Projecten kunnen te maken hebben met een breed scala aan onderwerpen: een bepaalde voorziening in het dorp, een bepaalde doelgroep in het dorp, onderlinge ontmoeting, groen in het dorp, duurzaamheid, etc. Door samen het project uit te voeren dragen we bij aan leefbaarheid in het dorp en besteden we tegelijkertijd aandacht aan vrijwilligerswerk. Daarbij hebben we speciale aandacht voor mensen uit het dorp voor wie meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Vanuit Romte Foar Talint ondersteunen we het project en bieden we desgewenst ook individuele coaching.

Als je vragen hebt over Romte Foar Talint kun je ons altijd bellen, e-mailen of een bericht sturen via het contactformulier.

Lees ook:
Over Code Hans
Over onze mensen