Romte foar talint

Gemeente Opsterland heeft in het najaar van 2018 een aantal partijen gevraagd om hun visie te geven op ‘vrijwilligersbemiddeling’. Tot 1 januari 2019 bestond vrijwilligersbemiddeling vooral uit een website met een vrijwilligersvacaturebank. De gemeente wilde graag een meer dynamische aanpak met projecten en verbinding met de dorpen. Het visie van Code Hans voldeed het beste aan het wensenpakket.

Onder de titel ‘Romte Foar Talint’ zijn we daarmee begin 2019 van start gegaan. Romte Foar Talint biedt een plek voor vrijwilligersvacatures en voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Je kunt daarvoor gebruik maken van ons prikbord.

Daarnaast starten we projecten voor en met inwoners en organisaties uit Opsterland. Geen projecten die wij zelf achter het bureau hebben verzonnen, maar ‘leefbaarheidsprojecten’ rond thema’s die inwoners en organisaties van Opsterland zelf aandragen.

Heb je zelf een idee voor een project? Laat ons dat weten. Projecten kunnen te maken hebben met een breed scala aan onderwerpen: een bepaalde voorziening in een dorp, maatschappelijke participatie van een bepaalde doelgroep, onderlinge ontmoeting, groen in het dorp, duurzaamheid, etc. Door samen het project uit te voeren dragen we bij aan leefbaarheid in het dorp en in de gemeente en besteden we tegelijkertijd aandacht aan vrijwilligerswerk. Daarbij hebben we speciale aandacht voor mensen voor wie meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Vanuit Romte Foar Talint ondersteunen we het project en bieden we desgewenst individuele coaching.

Als je vragen hebt over Romte Foar Talint kun je ons altijd bellen, e-mailen of een bericht sturen via het contactformulier.

Lees ook:
Over Code Hans
Over onze mensen