Onze mensen

Karst Jan Blok
Karst Jan Blok is een Opsterlander met Drentse roots met ervaring in de detailhandel, hospitality, onderwijs en zorg. Voor Romte Foar Talint de aangewezen persoon als contactmedewerker vrijwilligersbemiddeling voor Opsterland.

Jos Allersma
Jos Allersma woont in Groningen, maar verstaat steeds beter Fries. Jos werkt 25 jaar in welzijn en zorg als adviseur en projectleider. Binnen Romte Foar Talint ondersteunt Jos projecten. Daarnaast is Jos aanspreekpunt voor Romte Foar Talint en verantwoordelijk voor de facilitaire zaken.

Rob van der Holst
Rob van der Holst is ruim 30 jaar buurt- en jongerenwerker in Fryslân. Rob heeft bij welzijnsinstellingen gewerkt en is in 2006 voor zichzelf begonnen omdat hij ideeën en initiatieven van inwoners meer ruimte en kans van slagen wil geven. In het project Romte Foar Talint is Rob opbouwwerker.

Team Code Hans
Karst Jan, Jos en Rob worden bij hun werkzaamheden voor Romte Foar Talint ondersteund door het team van Code Hans. Klik hier om te kijken wie dat zijn.

Lees ook:
Over Code Hans
Over Romte foar talint