Meer dan 50 ideeën

Hans on tour in Lippenhuizen heeft ruim 50 ideeën opgeleverd. Naast de ideeën spaaractie dik een week geleden in het dorp, kon tot vandaag online worden gereageerd. De ideeën zijn zeer divers. Dat maakt de dorpsavond in september spannend en interessant. Inwoners kiezen dan zelf het beste idee. Medewerkers van de gemeente en Code Hans waren 5 juli in het dorp om met inwoners in gesprek te gaan. De reacties op de actie zijn positief. Op straat waren leuke en bijzondere gesprekken.

Volop ideeën in Lippenhuizen

Medewerkers van het gebiedsteam van Opsterland en Code Hans waren gisteren in Lippenhuizen voor Hans on tour. De actie leverde veel ideeën op om het dorp nóg leuker te maken. Met een ijsfiets ging het team door het dorp om met inwoners in gesprek te gaan. Hans is de spaarpot voor goede ideeën van inwoners. In september worden de ideeën gepresenteerd tijdens een avond voor het dorp. Inwoners kunnen zelf bepalen wat het beste idee is. Voor de uitvoering daarvan is 500 euro beschikbaar. Lippenhuizen kreeg de primeur van de actie. Hans on tour gaat in het najaar ook andere dorpen van Opsterland bezoeken.

Prikbord vervangt vacaturebank

Een online prikbord vervangt de vrijwilligers vacaturebank. Het prikbord komt op de homepage van de website Romte Foar Talint. De vacaturebank was te statisch geworden. Vacatures stonden lange tijd online zonder dat er reactie op kwam. Het gebruik nam af. Het prikbord is dynamisch, het wordt actief beheerd. Er kunnen oproepen worden geplaatst van mensen en organisaties die vrijwilligers zoeken en inwoners die zich aanbieden voor klussen. Het team van Romte Foar Talint kijkt actief mee voor een match. In de bijdragen kunnen naast tekst ook linkjes, foto’s en video’s worden opgenomen.

Hans On Tour in Lippenhuizen

Met Hans On Tour gaan de gemeente Opsterland en Code Hans op zoek naar goede ideeën van inwoners. Hans is een spaarvarken die dat op verschillende plaatsen opduikt om die ideeën te verzamelen. De campagne start vrijdag 5 juli in Lippenhuizen. Een team van 10 – 12 medewerkers gaat door het dorp om met inwoners in gesprek te gaan. Hans gaat mee. Woensdag 24 september volgt een presentatie van de verzamelde ideeën. De inwoners kunnen dan zelf het beste idee kiezen. Voor het beste idee is 500 euro beschikbaar als startbedrag. Code Hans helpt de inwoners het idee uit te voeren.

Karst Jan Blok contactmedewerker

Karst Jan Blok uit Ureterp is de contactmedewerker van het project Romte Foar Talint. In de Skâns in Gorredijk heeft hij zijn contract getekend. Karst Jan is het aanspreekpunt van het project. Hij gaat helpen om met mensen geschikt vrijwilligerswerk te vinden. Ook de communicatie via social media zit bij Karst Jan in het pakket.

Romte Foar Talint naam project

In overleg met de gemeente Opsterland is voor de nieuwe werkwijze voor de bemiddeling van vrijwilligers een projectnaam gekozen: Romte Foar Talint. In de naam komt tot uitdrukking dat de goodwill en het talent van inwoners centraal staan. Voor het project is een logo ontwikkeld.

Ook jongerenwerk gegund aan Code Hans

Ook het jongerenwerk in Opsterland is gegund aan Code Hans. Donderdag 18 april 2019 zijn de contracten getekend, ook van het project Romte Foar Talint. De gemeente heeft het jongerenwerk gegund na een aanbestedingsprocedure. Het aanbod van Code Hans past het beste bij de wensen en ambities van Opsterland, Ook voor het jongerenwerk gaat Code Hans uit van projecten die inwoners (jongeren) zelf belangrijk vinden. Nu blijven goodwill en ideeën van de jeugd (te) vaak nog onbenut. Met jongerenwerk in Opsterland begint Code Hans 1 juni 2019.

Vrijwilligersbemiddeling Code Hans

De gemeente Opsterland heeft de wens om de bemiddeling van vrijwilligers op een andere manier vorm te geven. Van passief (online vacaturebank) naar actief, door verbinding te leggen tussen de goodwill en talenten van inwoners en de mogelijkheden die de dorpen bieden. Opsterland heeft Code Hans gevraagd om de bemiddeling de komende twee jaar te doen. Code Hans gaat op zoek naar kansrijke ideeën en initiatieven van inwoners en creëert mogelijkheden voor (potentiële) vrijwilligers om aan te sluiten. Zoals in alle projecten zoekt Code Hans een aandachtsfunctionaris; een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) die adviseert en helpt om contacten te leggen. Code Hans werkt samen met Timpaan Welzijn (verzorgt de vrijwilligersondersteuning) en het Gebiedsteam en team Werk & Inkomen van de gemeente.