Ook jongerenwerk gegund aan Code Hans

Ook het jongerenwerk in Opsterland is gegund aan Code Hans. Donderdag 18 april 2019 zijn de contracten getekend, ook van het project Romte Foar Talint. De gemeente heeft het jongerenwerk gegund na een aanbestedingsprocedure. Het aanbod van Code Hans past het beste bij de wensen en ambities van Opsterland, Ook voor het jongerenwerk gaat Code Hans uit van projecten die inwoners (jongeren) zelf belangrijk vinden. Nu blijven goodwill en ideeën van de jeugd (te) vaak nog onbenut. Met jongerenwerk in Opsterland begint Code Hans 1 juni 2019.

Vrijwilligersbemiddeling Code Hans

De gemeente Opsterland heeft de wens om de bemiddeling van vrijwilligers op een andere manier vorm te geven. Van passief (online vacaturebank) naar actief, door verbinding te leggen tussen de goodwill en talenten van inwoners en de mogelijkheden die de dorpen bieden. Opsterland heeft Code Hans gevraagd om de bemiddeling de komende twee jaar te doen. Code Hans gaat op zoek naar kansrijke ideeën en initiatieven van inwoners en creëert mogelijkheden voor (potentiële) vrijwilligers om aan te sluiten. Zoals in alle projecten zoekt Code Hans een aandachtsfunctionaris; een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) die adviseert en helpt om contacten te leggen. Code Hans werkt samen met Timpaan Welzijn (verzorgt de vrijwilligersondersteuning) en het Gebiedsteam en team Werk & Inkomen van de gemeente.