Museum Opsterlân zoekt een administrateur

Gorredijk

(Geplaatst 03-10-2023)

Museum Opsterland, Gorredijk is opzoek naar een administrateur

Taken:
Als administrateur van het Museum ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van het museum en het Anne Sinnemafonds. Hierbij moet je denken aan het debiteuren en crediteuren administratie, BTW aangiften en samenstellen van tussentijdse rekeningen. Periodiek is er afstemming met penningmeester en/of bestuur. Tevens heb je contact met verschillende extern betrokken partijen.

Tijdsinvestering en vergoeding:
De functie vergt globaal de volgende tijdsinvestering op jaarbasis:
• Wekelijks verwerken van facturen van ca 2 uur;
• periodiek doen van BTW aangiften, opstellen van tussentijdse rapportages (8 uur) ;
• Opstellen van jaarrekening en ondersteuning jaarafsluiting met accountant
• bestede uren worden niet vergoed, gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Candida Kalf, 06-51934150 of Jan Snijders, 06-55731933. Beide zijn lid van het stichtingsbestuur van het MO.

Museum Opsterlân