Huys Ter Swaach zoekt een wandelmaatje.

Beetsterzwaag

(Geplaatst 28-02-2024)

Voor een bewoonster van Huys ter Swaach wordt er een nieuw wandelmaatje gezocht.

De huidige vrijwilligster gaat verhuizen en deze mw. vindt het heel jammer dat ze daardoor haar wandelmaatje gaat missen.

Deze vrijwilligster ging meestal op zaterdagmorgen met haar naar buiten en nam haar bijvoorbeeld ook mee naar de winkel.

Ze zit in een rolstoel en is afhankelijk van iemand om naar buiten toe te gaan. Haar zoon komt meestal een keer per week en gaat dan ook met haar naar buiten.

Met huyselijke groet,

Contact:

Femmieke van der Wal

Coördinator welzijn, kwaliteit en vrijwilligers

T: 0512 38 08 04

M: 06 82 93 81 28

Aanwezig: ma. t/m do.

www.huysterswaach.nl