Het Odensehuis zoekt vrijwilligers voor een dementie vriendelijke samenleving

Beetsterzwaag – Gorredijk

(Geplaatst 05-10-2023)

Het Odensehuis in Gorredijk is een fijne plek waar je jezelf kunt zijn. Waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en een sociaal leven actief te houden met activiteiten die er toe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

Een dementie vriendelijke samenleving
Het Odensehuis in Gorredijk werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen. We kijken naar hoe we aansluiting kunnen vinden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en verstrekken. Het is een open voorziening die zich richt op de samenleving, waar elke vorm van dementie leidend is. Dat is dé basis voor een dementie vriendelijke samenleving.

Wij zoeken vrijwilligers. En hopelijk neem jij contact op met Niels Nijdam, 06-29 39 15 51

F: https://www.facebook.com/odensehuisgorredijk/?ref=page_internal