Buddies gezocht

Beetsterzwaag – Ureterp

(geplaatst 01-12-2022)

[Buddies] Bijzondere vrienden

Voor veel jongeren is vriendschap niet vanzelfsprekend. Jongeren met een beperking vinden het moeilijk om een sociaal leven op te bouwen. Voor jongeren met een lichamelijke beperking is het logistiek vaak lastig om zelf op pad te gaan en zich onder andere jongeren te mengen en jongeren met een licht verstandelijke beperking ervaren vaak pestgedrag, onbegrip en sociale uitsluiting. En dat terwijl vriendschap één van de meest waardevolle dingen in het leven is. Gezellig winkelen, een avondje naar de bioscoop of samen sporten. Veel van deze jongeren met een beperking geeft aan zich eenzaam te voelen.

Duurzame vriendschappen

Om eenzaamheid tegen te gaan is [Buddies] in het leven geroepen. [Buddies] streeft naar een wereld waarin iedereen gelijk is, waar niemand wordt buitengesloten en waar het heel normaal is om vrienden te zijn met iemand die net even anders is. We scheppen duurzame, gelijkwaardige vriendschappen tussen jongeren mét en zónder een beperking. Die matchen we zorgvuldig, door goed te kijken naar hun interesses en persoonlijkheden.


Voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Opsterland is Buddies op zoek naar een vrijwilliger die samen met hen een vriendschap wil opbouwen door 1 keer per week samen een leuke activiteit te doen.

Contactpersoon: Ineke de Groot
E: ineke@handicap.nl
M: 06-13728830
I: https://handicap.nl/buddies/